REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego wood-accent.com

 • 1. Postanowienia ogólne 
 1. Sklep internetowy wood-accent.com  jest własnością firmy Studio Meblowe Andrzej Ładyga z siedzibą w 30-499 Kraków, ul. Zakarczmie 24.
 2. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Ceny produktów umieszczone w sklepie wood-accent.com podane są w PLN i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki oraz nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Ceny podane przy towarach są obowiązującymi w chwili zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez stronę wood-accent.com jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
 6. Sklep internetowy wood-accent.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłki znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów z oferty, jak również do czasowego zamknięcia sklepu.
 7. Sklep internetowy wood-accent.com zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.
 9. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która podejmuje działania zmierzające do nabycia towaru lub kupuje towary w ramach Sklepu Internetowego,
 • Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towar w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą,
 • Konto Klienta – prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiające dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym,
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.,
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.wood-accent.com, w którym możliwe jest za pośrednictwem Internetu dokonywanie zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
 • Sprzedawca – Andrzej Ładyga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio Meblowe Andrzej Ładyga, 30-499 Kraków, Zakarczmie 24, posiadający NIP: 679-00-02-461,
 • 2. Warunki zamówienia i sprzedaży
 1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz poprawnego adresu wysyłki.
 2. Aby dokonać zakupu należy się zarejestrować – podać swoje dane w formularzu rejestracyjnym, korzystając z podanego przez siebie adresu email oraz hasła należy zalogować się do sklepu. Od tej   chwili można dokonywać zamówień.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
 4. Zamówienia składane są za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta, bądź jednorazowo bez rejestracji, jednakże po podaniu wszelkich niezbędnych danych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia.
 5. W zamówieniach, w których nieprawidłowo lub w sposób niepełny wypełniono dane np. nieaktualny e- mail, brak numeru telefonu, nie będą realizowane.
 6. Klient dokonuje zakupów za pomocą okna funkcyjnego „do Koszyka”.
 7. W celu dalszej realizacji zamówienia należy przejść do kasy, wybrać jedną z dwóch możliwych opcji rejestracji, a następnie dokończyć zakupy opłacając zamówienie przez konto Pay.u.
 8. w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia wiadomość od Sprzedawcy z informacją o przyjęciu zamówienia.
 9. Sprzedawca wygeneruje również treść zamówienia zawierającego następujące dane o zamówionym produkcie:
 • rodzaj i ilość,
 • cena,
 • wymiar,
 • rodzaj drewna,
 • termin realizacji zamówienia,
 • sposób płatności,
 • sposób dostawy,
 • adres dostawy.
 1. Klient zobowiązany jest sprawdzić i potwierdzić poprawność informacji określonych w ust. 9 powyżej. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji przedmiotów nie oddają ich rzeczywistej wielkości i koloru, a mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Ponieważ duża ilość produktów z naszego sklepu to kilka modeli, istnieje ryzyko, że produkt zostanie zakupiony przez innego Klienta, w czasie kiedy Ty kontynuujesz zakupy. W takiej sytuacji nasz zespół niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.
  Istnieje wówczas możliwość zrealizowania dodatkowego zamówienia na podobny model.
 • 3. Czas wysyłki – Realizacja zamówienia i transport.
 1. Na termin dostawy składa się czas kompletacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 2. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie sklep niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o najszybszym możliwym terminie dostawy, a w przypadku wyczerpania zapasów o braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na koszt Sprzedawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na koszt Kupującego po wcześniejszym ustaleniu kosztów i  warunków.
 4. Dostawa towaru następuje po wpływie wpłaty na konto Sprzedawcy,
 5. Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy Sprzedawcy.
 6. Termin realizacji zamówień wynosi od 6 do 16 tygodni liczonych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia rozumianego jako dzień potwierdzenie przez Klienta  prawidłowości danych o których mowa w  §2 ust. 7 Regulaminu.  Sprzedawca jest producentem mebli oferowanych w Sklepie Internetowym, a termin realizacji zamówienia uwarunkowany jest czasem potrzebnym na wyprodukowanie danego produktu.
 7. Towar dostarczony jest bezpłatnie do Klienta na terenie Polski:
 • wewnętrznym transportem Sprzedawcy,
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 • lub możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia mebli ani ich montażu.
 2. Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest do zbadania towaru z najwyższą starannością i dokładnością niezwłocznie po jego otrzymaniu, a w przypadku wystąpienia wad zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o dostrzeżonych wadach pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku zamiaru zmiany adresu dostawy Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa  w zdaniu poprzednim, została dokonana po   wysłaniu zamówionego towaru do Klienta lub jeżeli adres dostawy został podany błędnie przez Klienta, koszty związane z ponowną dostawą Klientowi zamówionego towaru na właściwy adres ponosi Klient.
 • 4. Płatności i Transport

W sklepie internetowym wood-accent.com za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

  • kartą płatniczą lub przelew bankowym za pomocą zintegrowanego ze sklepem systemu płatności – PayU
  • przelewem na konto bankowe ING BANK
 • płacąc dostawcy przy odbiorze przesyłki
 • gotówką przy odbiorze osobistym
 • Pay Pal
 • 5. Paragony i faktury
 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacja.
 • 6. Gwaranacja
 1. Wszystkie produkty objęte są dwuletnim okresem gwarancji od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta.

Gwarancji nie podlegają:

 • naturalne zużycie
 • uszkodzenia mechaniczne
 • wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o    nich w chwili zakupu
 • zabrudzenia
 • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania
 • różnice w kolorze i strukturze, załamania bądź pęknięcia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości drewna.
 • 7. Zwroty, Wymiany i Reklamacje
 1. Warunki zwrotu bez podania przyczyn:
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przekazanie do firmy informacji o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru oraz odesłanie towaru w stanie nienaruszonym, kompletnego.
  2. Zwrot wartości towaru zostanie dokonany na wskazane konto w terminie do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zwrotu przez obsługę sklepu.
 2. Warunki wymiany produktu:
  1. Zakupione produkty klient może wymienić na inne. Produkty należy odesłać w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki (decyduje data odbioru na dowodzie dostawy). Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane. Ewentualną późniejszą wymianę towaru należy uzgodnić.
  2. Wymiana zakupionego produktu jest możliwa jedynie wówczas, gdy była nieużywana, jest kompletna i nieuszkodzona przez klienta.
  3. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem (uwaga: prosimy nie mylić z zamówieniami wysyłanymi do Państwa za pobraniem).
   • do przesyłanego do nas towaru dołączyć oryginał rachunku (paragon lub faktura).
  4. Koszty związane z wymianą produktu koszty dodatkowych przesyłek i ewentualnej różnicy w cenie) pokrywa kupujący.
 3. Warunki reklamacji:
  1. Jeżeli zamówiona przez klienta produkt nie jest zgodna ze specyfikacją zamówienia, lub posiada wady, sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wymieni wadliwy produkt na nowy lub zwróci jego równowartość.
  2. Reklamacja zakupionego produktu jest możliwa jedynie wówczas, gdy był nieużywany, jest kompletny i nieuszkodzony przez klienta. Warunek ten nie odnosi się do reklamacji zgłoszonych na podstawie przepisów dotyczących rękojmi.
  3. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem (uwaga: prosimy nie mylić z zamówieniami wysyłanymi do Państwa za pobraniem).
  4. Reklamacji nie podlegają:
   • naturalne zużywanie się produktu,
   • produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
    • 8. Polityka Prywatności
    1. Poprzez zarejestrowanie, zamówienie lub zalogowanie się Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
    2. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
    3. Dane osobowe i dane adresowe podawane podczas procesu rejestracji przechowywane są w bazie danych Sklep i będą przetwarzane i wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień i utrzymania kontaktu z klientami.
   • 9. Postanowienia Końcowe
 1. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: biuro@wood-accent.com.
 3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.